Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om härbärge för EU-migranter

Följande beslut är nu tagna av socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och kommundirektören Anne Karlenius.

  • Räddningstjänstens bedömning är att lokalen i Svartöstaden, på grund av brandrisk, inte går att använda. Den ska utrymmas snarast möjligt.
  • Från och med måndag den 22 december ska lokalen i Svartöstaden ersättas med Ektjärns dagverksamhet i Gammelstad. Enligt räddningstjänsten får maximalt 22 personer vistas i lokalen i Gammelstad.
  • Tillsyn av lokalen sker för närvarande via vaktbolag. Målsättningen är att engagera ideella organisationer för detta uppdrag. Arbetet fortsätter efter jul- och nyårshelgen.
  • Socialförvaltningen ansvarar för att informera berörda EU-migranter och att byte av lokal sker samt ger vaktbolaget instruktioner om att maximalt antal personer i lokalen efterlevs. Om antalet överskrids ska socialförvaltningen kontaktas.

Kontakt

Mikael Lekfalk, socialchef, 070-650 54 10, mikael.lekfalk@soc.lulea.se