Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tävling: skapa ett nytt kvarter på Malmudden

Luleå kommun bjuder idag in landets byggherrar och arkitekter till en tävling om att skapa nya bostäder i den centrala stadsdelen Malmudden. Vinnaren får ensamrätt att exploatera området.

Luleå får allt fler invånare. Markanvisningstävlingen på Malmudden är ett led i att möta den ökade efterfrågan på bostäder. Tävlingen gäller ett område längst ut på udden där det idag ligger två byggnader som använts av kommunen, vilka ska rivas.

- Vi har ett stort sug efter fler bostäder i Luleå och med den här tävlingen ges alla aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen chans att bygga i ett av Luleås mest attraktiva lägen. Med detta tar vi ännu ett steg närmare visionen att bli 10 000 fler Luleåbor och bygga 5 000 bostäder, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Malmudden, öster om Luleå centrum, har direkt vattenkontakt och närhet till ett av Luleås mest populära flanörstråk. De företag som deltar i tävlingen erbjuds att vara med och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla.

Kvarteret ska bebyggas med flerbostadshus där hög boendekvalitet ska beaktas ur varje aspekt. Kvarteret ska ha ett varierat uttryck och vara ett nytillskott bland Malmuddens i övrigt sammanhållna bebyggelse. Det är en del av kommunens målbild för området.

Luleå kommun tar emot tävlingsbidrag till och med den sista mars 2015. Vilket bidrag som blir vinnande avgörs innan sommaren 2015.

Hela tävlingsmaterialet har skickats ut idag till byggherrar och arkitekter.

Kontaktpersoner

Jonathan Molund, Luleå kommun, tel 0920-45 31 09, e-post jonathan@molund@sbk.lulea.se

Malin Lagervall, Luleå kommun, tel 0920-45 35 39, e-post malin.lagervall@sbk.lulea.se