Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presskonferens arbets- och personalutskott

Efter att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa de ärenden som APU behandlade.

Det finns också möjlighet till frågor om rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Tid: 15 december, kl. 11.30

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset