Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tjänstekoncession Victoriahamnen

Luleå hamn AB har via anbud sökt en operatör för lossning och lastning i Victoriahamnen. Anbudstiden gick ut den 21 november. Tre giltiga anbud lämnades in och utvärderingen är nu klar. Shorelink AB har bästa anbud både vad gäller pris och kvalitet.

Andra anbudslämnare var BDX företagen AB och Oxelösunds hamn AB. I utvärderingen hade pris en viktning med 60 %, kvalitet värderades med 40 %, där ingår tidigare erfarenhet, upplägg och handlingsplan samt affärsplan, alltså hur man avser att utveckla verksamheten.

-Shorelink AB som fått tillståndet att driva hamnverksamhet i Victoriahamnen har lång erfarenhet av hamnarbete i regionen och var också den som lämnade lägsta priset och bästa kvalitet. Luleå Hamn AB ser fram emot ett gott samarbete, gratulerar bolaget och önskar dem lycka till, säger Birgitta Ahlqvist ordförande i Luleå Hamn AB.

Shorelink AB får koncessionen med rätt att arrendera hamnanläggningen under en begränsad tidsperiod av 5 år med möjlighet till förlängning av ytterligare 5 år.

I dagsläget arbetar ett 45-tal anställda för Luleå hamn AB, varav ca 15 berörs av verksamhetsövergången.

Förhandling avseende verksamhetsövergång för personalen påbörjas när avtalet är undertecknat. Personalen behåller anställningstid enligt LAS även i det nya bolaget. Den första april 2016 övergår driften av Victoriahamnen till den nye operatören Shorelink AB.

-Fullmäktige beslutade våren 2013 att bolagisera Luleå hamn och konkurrensutsätta delar av hamnens verksamhet. Detta i syfte att åstadkomma en mer effektiv logistiklösning. Konkurrensutsättning bidrar till ökat kostnadseffektivitet som gynnar kunden i slutändan, säger Luleås kommundirektör Anne Karlenius.

Luleå hamn AB äger och kontrollerar anläggningen även i fortsättningen och behåller övrig operativ verksamhet.

Fakta:

Luleå hamn AB (LHAB) är ett helägt kommunalt bolag som tillhandahåller hamntjänster i Luleå men även hamnbogsering och isbrytning i Luleå och övriga hamnar i Bottenviken.

Luleå hamn består av sex hamndelar. Victoriahamnen och Uddebo oljehamn är allmänna kajer. Cementas anläggning och LKABs utlastningskaj är industrikajer. Gamla malmhamnen är kajplats för isbrytare och kryssningsfartyg, Strömörhamnen är för tjänstebåtar.

I Victoriahamnen lastas och lossas årligen 2-3 miljoner ton gods (kol, kalksten, koks och skrot samt råvaror till stål- och gruvindustrin). Största kunden är SSAB.

Luleå är en av Sveriges fem största hamnar och Sveriges största hamn för torrt bulkgods. Luleå hamn anlöps varje är av omkring 600 fartyg. 

Kontaktpersoner:

Birgitta Alhqvist, styrelseordförande Luleå hamn AB, 070-569 4008

Anne Karlenius, kommundirektör Luleå kommun, 070 -627 2695