Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Slutkostnaden för Luleå Energi Arena

Efter ett drygt års förhandlingar med leverantörerna står projektets slutkostnad fast. Den totala kostnaden blir 206 miljoner kronor vilket innebär att budgeten överskrids med 14 %.

Orsaken till överskridandet beror i huvudsak på att konsulten inte levererade konstruktionshandlingarna i tid. Detta är mycket ovanligt. Levererade handlingar har även varit ofullständiga och innehållit betydande brister vilket i sin tur har medfört extrakostnader och störningar för entreprenören.

Luleå kommun anser att den som vållat skadorna ska bekosta dem. I gällande avtal och i de branschgemensamma reglerna är detta dock reglerat. Beställaren bär alltid en större risk enligt avtalen.

– Det som inträffat här är exceptionellt och får oss att se över hur riskerna ska fördelas mellan olika avtalspartner i framtida komplexa byggprojekt.  Kommunen kommer till exempel att överväga att inte avtala om vite gällande tidsförseningar för att kunna ställa fullt skadeståndskrav på en konsult, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef på tekniska förvaltningen, Luleå Kommun.

Kostnadsökningen påverkar driftkostnaderna för arenan på drygt 1 miljon kr per år.

– Det känns bra att förhandlingarna nu äntligen är klara och att vi har nått fram till en överenskommelse i denna situation. Det är givetvis oerhört trist att det har inträffat, men vi ska också glädja oss åt över den fina arena som Luleåborna fått och som redan gett framgångar inom bland annat basketen. Luleå Energi Arena kommer att glädja Luleåborna under lång tid framöver, säger Bengt Jonsson, chef för tekniska förvaltningen.

Kontaktpersoner:

Bengt Jonsson, förvaltningschef, 072-732 26 95

Jesper Klefsjö, avdelningschef, 072-206 51 80