Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klimatanpassning, datorspelutbildning, gasterminal

Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott fattade idag följande beslut.

Infrastruktur ska klimatanpassas

Plan- och tillväxtutskottet beslutade att nya riktlinjer för klimatanpassning ska tillämpas vid planering, investering, myndighetsutövning och rådgivning. Riktlinjerna har tagits fram för att undvika stora negativa konsekvenser av klimatförändringar i Luleå kommun. Enligt ett scenario kan vintrarna i Luleå bli sju grader mildare i slutet av det här seklet. Årsnederbörden kan komma att öka med 30 % och vegetationsperioden öka med två månader.

Riktlinjerna för klimatanpassning reglererar bland annat att markanläggningar och byggnader nära havet och Lule älv ska byggas så att de är översvämningssäkra. Vattensystemet ska utformas för ökade nederbördsmängder. Trygghets- och omsorgsboende ska förses med anordningar för att undvika höga temperaturer inomhus. Utomhusmiljöer ska erbjuda platser med skugga och svalka.

Förstudie om en LNG-terminal

Luleå Näringsliv får 200 000 kr för att ta fram en förstudie om en etablering av en LNG-terminal i Luleå. Det ska stärka Luleås konkurrenskraft gentemot andra hamnar.  LNG är naturgas i flytande form, använt som fartygsbränsle ger den inga utsläpp av svavel. Den 1 januari 2015 träder EUs och FNs nya svaveldirektiv i kraft som innebär att svavelhalten i fartygsutsläpp i Östersjön och på Västkusten måste minska till 1 %. Göteborg och Gävle har redan börjat bygga terminaler för LNG i hamnen.

Datorspelsutbildning vid Sunderby folkhögskola

För att kunna starta en datorspelsutbildning under våren 2015 får Sunderby folkhögskola 100 000 kronor. Utbildningen ska vara en del in den strategiska planen för att utveckla ett spelkluster i Luleå. Företaget Changemaker Education AB anordnar datorspelsutbildningen för minst 25 deltagare som läser kursen på heltid.

Projektmedel till Etablera Raw Matters

Plan- och tillväxtutskottet beslutade att anslå 250 000 kronor till ett projekt som ska etablera innovationssystemet Raw Matters Northern CLC. Det syftar till att stärka innovationsklimatet och konkurrenskraften samt att stärka forskningsmiljön om råvaror. Raw Matters är ett konsortium där svensk gruv-, mineral- och verkstadsindustri samt universitet och institut är samlade. Raw Matters Northern CLC ska bli knutpunkten för norra Sverige. Hela projektet beräknas kosta 4,3 miljoner kronor.

Bland övriga beslut:

  • Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för den del av  Lövskatan där Återvinningscentralen och Återvinningsmarknaden  ska placeras.

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070- 641 55 56