Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samarbete, tillgänglighet, medborgarförslag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fattade följande beslut idag.

Samarbetsavtal mellan SSAB och Luleå kommun

Arbets- och personalutskottet har godkänt ett avtal mellan SSAB och Luleå kommun som reglerar språkpraktik för personer med invandrarbakgrund. Avtalet undertecknas onsdag den 3 december. Pressinbjudan från SSAB och Luleå kommun kommer att skickas ut seperat.

Luleå kommun publicerar tillgänglighetsguide

Luleå kommun ska ansluta sig till Västra Götalandsregionen tillgänglighetsdatabas TD. Med hjälp av databasen ska Luleå kommun upprätta en tillgänglighetsguide som beskriver kommunala och externa lokaler och miljöer så väl att man lätt kan avgöra platsens tillgänglighet. Ett flertal kommuner och regioner i Sverige, och även utomlands, har en tillgänglighetsdatabas. Projektet för att upprätta tillgänglighetsguiden startar i april 2015. Idén kom genom ett medborgarförslag.

Medborgarförslag om hundrastgårdar utreds

APU ser positivt på två medborgarförslag om att inrätta hundrastgård på Hertsön respektive i Örnäsparken. Utskottet vill dock avvakta stadsbyggnadskontorets utredning om behov och förutsättningar för inhägnade hundrastgårdar där hundar får vistas okopplade.

Motion om anpassade tjänster

Arbets- och personalutskottet avslog en motion från Rättvisepartiet Socialisterna om att tillhandahålla anpassade tjänster. Personalkontorets inventering visar att förvaltningarna och bolagen följer kommunens rehabiliteringspolicy och riktlinjer.  Enligt riktlinjerna ska arbetsplatsen anpassas efter den enskildes behov eller så ska omplacering undersökas.  Enligt arbetsrättslig lagstiftning är arbetsgivaren inte skyldig att skapa individuellt anpassade tjänster.

Bland övriga beslut:

  • Medborgarförslag om ett naturgym i Sunderbyn respektive en större sporthall i Råneå avslogs.
  • Avgäldsräntan för tomträtt justeras till 3 % från 3,25 %.

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, kommunalråd 070- 641 55 56