Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Medarbetarstipendium 2014

Mobila stödteamet Hertsön, socialförvaltningen, är mottagare av 2014 års medarbetarstipendium på 15 000 kronor.

Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete. Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte.

Stipendiekommitténs motivering:

Mobila stödteamet har på ett strukturerat sätt både utvecklat sin verksamhet och förbättrat sin arbetsmiljö.

Mobila stödteamets uppdrag är att utföra boendestöd hemma hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Strävan är att öka kundens självständighet. Rehabiliteringsassistenterna jobbar huvudsakligen ensamma hos kund och arbetsdagen består av många hembesök. Arbetet är självständigt, ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och problemlösning.

Genom ett öppet och medskapande förhållningssätt har de förbättrat kommunikationen med varandra. Ett tidigare lite spretigt arbetssätt har nu samlats runt gemensamma mål och flera kunder har gjort framsteg som minskar stödbehovet.

Mobila stödteamet är ett tryggt team med stolthet för sitt uppdrag.

Stipendiekommittén fick in totalt 14 förslag. Stipendiekommittén önskar medarbetarna i Mobila stödteamet på Hertsön lycka till i det fortsatta arbetet. Vi ser dem som goda ambassadörer för såväl sina yrken som för Luleå kommun som arbetsgivare.

Kontaktperson: Birgitta Nilsson, personalchef, 0920-45 32 14