Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya återvinningscentralen på Lövskatan

Luleå kommun, Luleå renhållning och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt hittat en ny lokalisering för återvinningsverksamheten på Kronan. Den nya tänkta placeringen på Lövskatan är både central i Luleå och lätt tillgängligt för besökarna.

-När vi nu har löst återvinningscentralens placering gör vi möjligt för nya bostäder på kronan enligt det politiska beslutet att bygga 5 000 nya bostäder på tio år, säger stadsbyggnadschefen Malin Lagervall.

-Vi kommer nu att påbörja arbetet med att pröva lokaliseringen i en plan- och tillståndsprocess för verksamheten. Då kommer vi att träffa Luleåborna och bjuda in till diskussion och delaktighet i det fortsatta arbetet.

Hans Lundgren, VD för Luleå renhållning, ser fördelarna med en återvinningsverksamhet på Lövskatan.

-Den här platsen ger oss förutsättningar att utveckla verksamheten på lång sikt och vi får möjlighet att skapa en modern kretsloppspark i Luleå, förklarar Lundgren.

Återvinningsmarknaden är en viktig mötesplats för Luleåborna. Här skapas möjligheter att utveckla verksamheten och bidra till värdefull sysselsättning och en hållbar utveckling.

-Det känns spännande att få vara med och utveckla en ny kretsloppspark och mötesplats för Luleåborna, säger Kajsa Pösö, chef arbetsmarknadsförvaltningen.

Den 8 december ska planuppdraget för den nya återvinningen presenteras i plan- och tillväxtutskottet.

Kontaktpersoner

Malin Lagervall, stadsbyggnadschef, Luleå kommun, tel 0920- 45 35 39, malin.lagervall@sbk.lulea.se

Hans Lundgren, VD, Luleå renhållning AB, tel 0920-250901, hans.lundgren@lrab.lulea.se

Kajsa Pösö, arbetsmarknadschef, Luleå kommun, tel 0920-45 31 21, kajsa.poso@amf.lulea.se