Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Erfarenhetsseminarium om personalförsörjning

På inbjudan av Luleå kommun samlades idag ett 30-tal representanter från Luleå, Boden och Arvidsjaurs kommun samt Försvarsmakten på Kulturens hus för att diskutera rekryteringssamarbete.

På seminariet har deltagarna följt upp den avsiktsförklaring som skrevs under i januari om samverkan mellan Försvarsmakten och Luleå kommun. Bakgrunden är att både Försvarsmakten och kommunerna har stora utmaningar när det gäller personalförsörjning. Försvarsmakten har med avskaffandet av värnplikten behov av en långsiktig hållbar personalförsörjning och vill kunna erbjuda deltidssoldaterna civila jobb efter den grundläggande utbildningen.  Luleå kommun behöver rekrytera 600-700 medarbetare varje år fram till 2021. Ett viktigt resultat av avsiktsförklaringen är att de som arbetar med rekrytering på F21 har utpekade kontaktpersoner i den kommunala organisationen.

-Vi har tagit de första stegen i vårt rekryteringsamarbete. Nu diskuterar vi vidare hur kommunen och F21 kan underlätta för soldater, till exempel med att hitta boende i Luleå kommun, säger Erik Öhman, chef på kompetensförsörjningsenheten Luleå kommun.

En av utmaningarna framöver är att utveckla arbetet med att främja soldaternas möjligheter till karriärplanering. En annan konkret sak att utveckla är att kunna erbjuda soldater praktik och sommarjobb hos Luleå kommun.

Kontaktpersoner:

Ulf Lindgren, kvalitetschef F21, 070-326 42 71

Erik Öhman, chef kompetensförsörjningsenhet Luleå kommun, 076-770 39 38