Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostäder, Austin-samarbete, projektfinansering

Plan- och tillväxtutskottet godkände idag nya detaljplaner för bostäder och industrilokaler samt de första projekten i samarbete med Austin, Texas.

Plats för industrilokaler och bostäder

En ny detaljplan för en del av industriområdet Kyrkåkra ska upprättas med målet att möjliggöra utbyggnad mot Boden. Det finns en stor efterfrågan på industrifastigheter i Gammelstad. I Kallax ska stadsbyggnadskontoret genom detaljplan pröva lämpligheten för ett tjugotal enfamiljhus i direkt anslutning till Kallax by. Huvudfrågan är hur bostäderna kan försörjas med vatten och avlopp.  På Porsön får Lulebo markanvisning för att bygga hyresrätter vid Strandens förskola som är nedlagd och ska rivas. En ny detaljplan för fastigheten ska upprättas.

Förlängd möjlighet att friköpa tomträtter

Plan- och tillväxtutskottet beslutade enligt förslaget att förlänga möjligheten för tomträttsinnehavare att friköpa sina tomträtter till 70 procent av 2014-års taxeringsvärde. Se tidigare utskickat pressmeddelande, www.lulea.se/pressrum.

Första projekten i samarbete med Austin är nu konkretiserade 

Bland annat ska Luleå delta på en av världens största musikkonferenser och festivaler South by Southwest (SxSW) i Austin nästa år.

  • Plan- och tillväxtutskottet beviljade 250 000 kr för resor och logi samt huvudpartnerskap under namnet Luleå@SxSW.  BD Pop ska marknadsföra ett lokalt band, The Magnettes, och Luleå kommun och Ice Music ska nätverka på mässan. 
  • 314 000 kr anslås till en Workshop Austin – Luleå med Ice Music. I workshopen deltar tre musiker från Austin och tre från Luleå. Den nyskrivna musiken ska uppföras i iskonserthallen i mars 2015.
  • 350 000 kronor till ett projekt där Ice Music vill sända livekonserter från iskonserthallen till SxSW-festivalen i Austin i mars 2015 samt nyhetsprogram och talk shows.

Fortsatt finansering för ProcessIT Innovations

Plan- och tillväxtutskottet beslutade att anslå 350 000 kronor per år under perioden 2015-2020 till projektet PACE BD. Projektet ingår i VINNOVA:s satsning inom forskning, utveckling och innovation (FUI) och syftar till att stärka Luleåregionens förmåga att möta de globala utmaningarna som de processindustriella näringarna står inför. Särskilt fokus ligger på att utveckla kompetensförsörjningssystemet till industrin. Projektet planerar insatser riktade till skolor och gymnasieskolor för att öka intresset för teknik.

Medfinansiering förstudie Bliss-kompetenscenter

Sunderby folkhögskola får 100 000 kr till en förstudie som ska skapa förutsättningar för att etablera ett nationellt kompetenscentrum på symbolspråket Bliss. Det är en metod där främst personer med talskada kan kommunicera genom att peka på bliss-symboler som är internationella. Kompetenscentrum Bliss ska handla om forskning och utveckling, utbildning på universitetsnivå, samverkan med företag samt internationellt samarbete.

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070 641 55 56