Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förlängd möjlighet att friköpa tomträtter

Luleå kommun vill förlänga möjligheten för tomträttsinnehavare att friköpa sina tomträtter till 70 procent av 2014-års taxeringsvärde. Möjligheten ska gälla till första halvåret 2015. Det ska kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott besluta om på måndag 17 november.

-Vi vill möjliggöra för husägarna att köpa tomträtterna med 2014-års taxeringsvärde till och med juni nästa år, förklarar kommunalrådet Niklas Nordström. Vi hoppas att husägarna hinner skapa en finansering under denna tid om så behövs. 

De som inte äger fastigheten/marken där huset är byggt på har enligt fullmäktigebeslut från 1989 rätt att köpa sin tomträtt. Friköpspriset för småhus är 70 procent av markens aktuella taxeringsvärde. Många tomträttshavare vill friköpa tomten före årsskiftet för att undvika de nya och ofta högre taxeringsvärden nästa år.

-Det är en kraftig rabattering på tomtpriser kommunen erbjuder som många husägare kan vinna på i en expanderande stad som Luleå, avslutar Nordström.

Inom Luleå kommun finns idag ca 2 000 tomträtter. 

Kontaktperson:

Niklas Nordström 070 497 3662