Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygghetsboende, trygga skolvägar, Eurobasket

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott hat idag tagit följande beslut.

Planer för extraordinära händelser reviderade

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har godkänt räddningstjänstens reviderade planer för extraordinära händelser. Planerna ändras kontinuerligt varje mandatperiod. En åtgärd som planeras införas nästa år är tjänsteman i beredskap som har beredskap dygnet runt alla dagar på året. Planer för extraordinära händelser beskriver vilka konsekvenser kriser och händelser har för Luleå kommun. De extraordinara händelserna som kan inträffa är pandemi, ett stort dammhaveri i Luleälven, ett långvarigt elavbrott och störningar i dricksvatten- eller fjärrvärmeförsörjningen samt i elektroniska kommunikationer. Sammanfattande bedömning av krishanteringsförmågan är god med vissa brister.

Luleås skolvägar ska kvalitetssäkras

Kommunen ska göra en inventering av farliga skolvägar, åtgärda brister samt upprätta en plan för att säkra skolvägar i kommunen – det föreslås kommunfullmäktige besluta om. Centerpartiet yrkade i en motion att kvalitetssäkra Luleå kommuns skolvägar och åtgärda brister till exempel med att införa hastighetsbegränsningar eller plantera hinder mot större vägar.

Trygghetsboende i Råneå

Kommunstyrelsen föreslås bifalla motionen om en trygghetsboende i Råneå. Landsbygdspartiet Oberoende har yrkat att i den kommunala planeringen tas hänsyn till att det också i Råneå och andra orter utanför Luleå centrum ska finnas möjlighet till trygghetsboende. Luleå kommun ser positivt på motionen om att bygga trygghetsboende i Råneå. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett flertalet möjliga tomter i Råneå. Trygghetsboenden kan drivas av andra aktörer än kommunen.

Intresse för Eurobasket Women 2017

Luleå är intresserat av att vara medarrangör till Eurobasket Women 2017. Kommunstyrelsen föreslås godkänna att Luleå lämna in en intresseanmälan till Svenska Basketbollförbundet. SBBF vill undersöka förutsättningarna att ansöka om Eurobasket Women 2017. Det är basket-EM som anordnas vartannat år. I Luleå har redan EM-kval för både herrar och damer arrangerats. Fritidsnämnden bedömer att staden har de anläggningar som behövs för såväl gruppspel som slutspel.

Bland övriga beslut:

  • 21 000 kr till finska föreningen för att fira finska självständighetsdagen 6 december
  • Avslag på medborgarförslag om att Bergvikens fritidsgård blir PRO-lokal

Kontaktperson Yvonne Stålnacke 070- 641 55 56