Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Boendesituationen för rumänerna är tillfälligt löst

Luleå kommun har tillfälligt löst boendesituationen för rumänerna och arbetet med att hitta en långsiktig lösning pågår.

Socialförvaltningens personal har arbetat intensivt med att lösa ett tillfälligt boende för de rumäner och utsatta EU-medborgare som är i Luleå. Boendesituationen är nu löst och arbetet med att hitta en långsiktig lösning pågår.

– Vi har ont om lokaler men det känns bra att vi har kunnat hitta en lösning om än endast kortsiktigt i dagsläget, säger Gerd Bergman, chef för individ- och familjeomsorg i Luleå kommun.

Personal från socialförvaltningen kommer under kvällen att finnas vid boendet som stöd och hjälp. 

Kontaktperson
Gerd Bergman, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, 070-571 35 59