Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anmälan mot socialförvaltningen avslutad

I slutet av september ramlade en av Luleå kommuns kunder på ett vård- och omsorgsboende. Personen fick direkt sjukhusvård och socialförvaltningen gjorde en avvikelserapportering där händelsen noggrant dokumenterades.

I samband med detta polisanmäldes boendet för misshandel. Polisen meddelade i går att ärendet är avslutat och nedlagt. Utredningen som socialförvaltningen gjort visar samma slutsats.

– Ingenting ovanligt framkom i utredningen, kunden är tillbaka på boendet och får bra vård och omsorg, säger Kristin Holmström, områdeschef för Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden.

Kontaktperson:
Kristin Holmström, områdeschef, 072-560 66 40.