Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendiet för ett varmare, friskare Luleå

Nu är nomineringstiden igång för Årets trygghets- och folkhälsoinsats. Luleå kommun behöver allmänhetens hjälp för att belöna den som arbetat för ökad trygghet och bättre folkhälsa i Luleå.

Frågorna om folkhälsa och trygghet ärstörre än motion och friskvård och handlar till exempel också om att jobba för jämlikhet, inflytande, tolerans och att skapa tillfällen för människor att träffas och umgås.

Stipendiet har tre kategorier:

  • Årets folkhälsoinsats
  • Årets trygghetsinsats
  • Årets tryggaste skolklass

Prissumman för varje kategori är 5 000 kr.

Årets folkhälsoinsats

Hälsa handlar om hur man mår fysiskt, psykiskt och socialt. Hälsan är inte jämlik, till exempel är ohälsan större bland kvinnor och bland personer med kort utbildning. Att göra en insats för folkhälsan kan vara att arbeta med friskvård eller att skapa möjligheter för människor att mötas och träffas. Att jobba med frågor som delaktighet och inflytande är också positivt för folkhälsan.

Årets trygghetsinsats

Trygghet är att ha tillit till andra och att kunna röra sig fritt på gator och torg. Att jobba för ökad trygghet kan vara att verka för jämlikhet och tolerans och att arbeta emot brottslighet. Luleå kommun vill uppmuntra det positiva arbetet för att öka tryggheten i kommunen.

Årets tryggaste skolklass

En trygg skolklass skapar man tillsammans, eleverna och pedagogen. I klassen finns ett tillåtande klimat och alla frågor är bra frågor. Eleverna samarbetar och alla är med, oavsett olikheter. Om någon kränks tar man itu med det. Eleverna hjälper varandra att utvecklas både i lärandet och som kompisar. De förstår vad det innebär att leva i en demokrati och hur den fungerar.

Pedagogen använder olika metoder för att förmedla kunskaper. Pedagogens förhållningssätt för att skapa trygghet främjar undersökande frågor och egna initiativ hos eleverna. Pedagogen uppmuntrar eleverna att samarbeta, vara kreativa och stöttar eleverna till att ta ansvar. I den trygga klassen kommer alla elever till sin rätt och får lära sig på det sätt som de behöver.

Kommunen tar emot nomineringar på sin webbplats: www.lulea.se/folkhalsalänk till annan webbplats

Kontaktperson: Malin Svedjeholm, kommunikatör, telefon 0920-45 35 55, malin.svedjeholm@sbk.lulea.se