Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun medfinansierar projekt

RFSL, MIO-projektet och The Node Pole - kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskottet beslutade idag att anslå sammanlagt 2,5 miljoner kronor till olika projekt och verksamheter.

1,8 miljoner till RFSL

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) får 1,8 miljoner kronor 2015-2017 för att kunna driva sin verksamhet. I verksamhetsplanen ingår bland annat utbildning och kompetensutveckling, aktiviteter kopplat till Luleå kommun, Luleå tekniska universitet, regnbågsdagen och Luleå Pride. Dessutom ska föreningen RFSL fortsätta med att hbt-certifiera Porsöskolan och Råneskolan.

MIO-projektet fortsätter

Luleå kommun fortsätter medfinansiera projektet MIO (mångfald, islam, organisering) med 400 000 kronor under perioden 2015-2016. MIO-projektet syftar till att stärka muslimerna i det svenska samhället samt att motverka islamofobi och rasism. Sensus studieförbund håller i projektet som ger de muslimska grupperna redskap för att organisera sig och sprida kunskaper om kultur och religion som bidrar till att bilden av muslimer blir mer nyanserad.

Marknadsanalys av datacenter-satsningen

Plan- och tillväxtutskottet anslår 187 000 kronor för att ta fram en fördjupad marknadsanalys och marknadskommunikation av den regionala datacentersatsningen. Arbetet med The Node Pole har resulterat i Facebooks datacenter i Luleå samt ytterligare två etableringar i Boden. Branschen är i ett mycket expansivt skede, därför behöver The Node Pole en förstärkt satsning som kan svara upp till marknadens behov och skapa förutsättningar för fortsatt internationellt genomslag.

Bland övriga beslut

  • Luleå kommun medfinansierar Filmkonvent 2014 med 100 000 kr som anslås från EU-potten.
  • Verksamhetsplan 2015 för energi- och klimatrådgivningen antogs.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke 070-641 55 56