Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

350 nya bostäder snart på Kronan

Utsikt över vattnet eller närhet till Ormberget – de nya bostäderna på Kronan byggs i Luleås bästa lägen och redan före jul drar detaljplanearbetet igång.
– VA-projektet Östra länken möjliggör en snar byggstart. Vi räknar med byggstart 2016 och inflyttning i de första bostäderna 2017, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering.

Det blir fokus på bostäder i det första skedet när utbyggnaden av den nya stadsdelen Kronan startar.

Området nedanför Lulsundsberget planläggs i den första deletappen och här tror Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering, att det kommer att handla om en lägre bebyggelse med radhus eller kedjehus. Direkt efter nyår kommer detaljplanen för etapp två som ligger närmast Ormberget och Kronanbacken. Här räknar man med att i huvudsak bygga flerbostadshus och tanken är att området ska erbjuda både hyres- och bostadsrätter.

– De två etapperna för totalt 350 bostäder kommer att byggas delvis parallellt, de första spadtagen kan tas 2016 för första inflyttning under 2017, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering som välkomnar initiativ och idéer från byggherrar som vill vara med och utforma det nya bostadsområdet.

– Vi kommer i samband med första detaljplanen att bjuda in byggherrar att delta i utvecklingen av den nya stadsdelen.

De idéskisser som tagits fram som inspiration för hur det kan komma att se ut omfattar även ett stadsdelscentrum med vardagsservice i form av bland annat butik, café och restaurang.

– Planeringen för ett centrum med service ingår i etapp ett men redan i dag har LLT utökat servicen på området genom att förbättra bussförbindelserna till Kronan och trafikera Lulsundsberget, vilket är ännu ett steg mot en ny attraktiv stadsdel, säger Lena Segerlund.

Även kommunalrådet Niklas Nordström gläds åt att området snart är redo att bebyggas:
– Steg för steg betar vi av målsättningen om 5000 bostäder på tio år. Ett av våra största nytillkommande bostadsområden är Kronan som nu blir alltmer verkligt. Jag är oerhört glad att vi idag rullar igång en bättre bussförbindelse som i sig ökar attraktiviteten i området, säger han.

Totalt planeras för 1500-2000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service i stadsdelen fram till 2030.

Idéskisser stadsdelen Kronanöppnas i nytt fönster

För mer information kontakta:
Lena Segerlund, vd Kronan Exploatering AB 070-358 99 33
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun 070-497 36 62
Malin Lagerwall, stadsbyggnadschef Luleå kommun 070-298 54 10

www.kronanexploatering.selänk till annan webbplats
www.lulea.se/10000nyalänk till annan webbplats