Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya bostäder och fler bussvägar i Luleå

Välkommen till presskonferens med Luleå kommun, LLT och Kronan Exploatering den 13 oktober.

Tid: Måndag 13 oktober kl. 12.00, i anslutning till pressträffen efter APU.

Plats: Stadshuset våning 9, Luleå kommun

Mat: Vi bjuder på smörgås och kaffe.

  • Nu är det klart var och när byggandet av den nya stadsdelen på Kronan börjar. Redan före årsskiftet påbörjas detaljplanearbetet för den första etappen som består av bostäder. Vi visar skisser och berättar mer vid pressträffen.
  • I samband med LLT:s övergång till vintertidtabell den 13 oktober gjordes stora förändringar i linjenätet. Det gäller bland annat trafiken mellan centrum och Porsön, där det blir nya linjesträckningar för att förbättra för resenärerna, och att vi även numera trafikerar Lulsundsberget.

Vid pressträffen medverkar Niklas Nordström, kommunalråd, Malin Lagerwall, stadsbyggnadschef Luleå kommun, Lena Segerlund, vd Kronan Exploatering och Gun Söderberg, marknadschef LLT.

Kontaktpersoner:
Lena Segerlund, vd Kronan Exploatering: 070-358 99 33
Gun Söderberg, marknadschef LLT: 070-622 09 01