Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå Expo läggs ned

Styrelsen för Luleå Expo AB föreslår ägaren, Luleå kommun, att bolaget avvecklas. Luleå Expo, som är helägt av Luleå Kommunföretag AB, har under senare år gått med förlust och varit beroende av koncernbidrag för att upprätthålla verksamheten. Koncernstyrelsen delar bolagets uppfattning och rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om nedläggning.

Luleå Expos styrelse och vd anser att bolaget har svårt att få ekonomin i balans på grund av minskad lönsamhet för mässorna och ökad konkurrens när det gäller andra evenemang. Kostnaderna för att driva bolaget är för stora i förhållande till de möjliga intäkterna. Bolagets största enskilda projekt Luleå Hamnfestival är numera ett gratisarrangemang, finansierat av Luleå kommun och sponsorer. Den ekonomiska risken har därmed minskat, men också möjligheten till större intäkter.

Antalet arenor, aktörer och evenemang har ökat i Luleå. Kulturens hus är en stor arrangör, sportarenorna drivs numera som bolag och gör egna arrangemang, hotellen har konferensavdelningar, flera nya eventbolag har startats och Visit Luleå driver besöksnäringens intressen.

Syftet med bolaget kan sägas ha uppnåtts och det är inget självändamål att fortsätta bedriva verksamheten. Hamnfestivalen kan drivas vidare av någon annan aktör och mässor arrangeras av andra mässbolag.

Luleå Kommunföretag har behandlat bolagets förslag vid styrelsemöte fredag 26 september och går på bolagets linje. Luleå Expo kommer nu att ta upp förhandlingar med personalen och påbörja arbetet med avvecklingen. Bolaget har idag fem helårsanställda. Luleå Expo höstmässa den 31 oktober till 2 november kommer dock att genomföras som planerat.

Bakgrund

Bolaget bildades 1986 under namnet Luleå Mäss och Kongress för att ordna evenemang i den då nybyggda Arcushallen. När ansvaret för Arcus togs över av Fritidsförvaltningen blev uppdraget mera övergripande, att skapa evenemang för att utveckla besöksnäringen i Luleå.

Under 2000-talet har omsättningen som högst varit 22 milj kr, bolaget haft 9-10 årsanställda och gjort plusresultat. Från 2007 har konkurrensen ökat och bolaget har gjort ekonomiska underskott. 2013 drogs organisationen ned till fem anställda, inklusive vd. För 2014 beräknas omsättningen till 10,4 milj kr och det budgeterade underskottet till 850 000 kr.

Kontakt

Lars Lindberg, vd Luleå Expo AB, 070-755 49 51

Elisabeth Eriksson, styrelseordförande Luleå Expo AB, 070-510 00 82

Yvonne Stålnacke, styrelseordförande Luleå Kommunföretag, 070-641 55 56