Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut arbets- och personalutskott 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att inleda samverkan mellan Boden och Luleå i ekonomiadministrativa frågor. Enligt ekonomikontorets förslag ska det i första hand ske inom E-nämnden, en nämnd som har skapats för att möjliggöra samverkan mellan kommunerna i Norrbotten inom olika områden.

Målet med samarbetet är att kommunerna ska bilda ett gemensamt servicecenter från och med 2017. Centret ska leverera standardiserade ekonomiadministrativa tjänster till de både kommunerna.Kommunstyrelsen föreslås besluta att inleda samverkan mellan Boden och Luleå i ekonomiadministrativa frågor. Enligt ekonomikontorets förslag ska det i första hand ske inom E-nämnden, en nämnd som har skapats för att möjliggöra samverkan mellan kommunerna i Norrbotten inom olika områden. Målet med samarbetet är att kommunerna ska bilda ett gemensamt servicecenter från och med 2017. Centret ska leverera standardiserade ekonomiadministrativa tjänster till de både kommunerna.

Ny strategi för barn och unga

Arbets- och personalutskottet informerades om en ny strategi för hur socialtjänsten kan förbättra sitt stöd till barn och unga samt deras föräldrar. Målsättningen är att barn och unga ska nå goda resultat i skolan. Forskning visar att goda skolresultat är den avgörande och starkaste skyddsfaktorn för barn och unga. Socialtjänsten ska bli mer lättillgänglig med fler öppna verksamheter. Syftet är att ge stöd i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka en ogynnsam utveckling hos barn och unga. Barn från utsatta familjer ska i möjligaste mån bo kvar i sina hem. Om barn och ungdomar måste placeras i heldygnsvård ska det ske med högsta möjliga kvalitet och enligt de nya skärpta kraven i lagstiftningen.

Handlingsplan finskt förvaltningsområde

Arbets- och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplanen som tydliggör vad det innebär för Luleå kommun att vara finskt förvaltningsområde. Den sverigefinska minoriteten i ett förvaltningsområde har särskilda rättigheter vad gäller finskspråkig verksamhet och service. De kommande tre åren ska en aktivitets- och en kommunikationsplan tas fram. Samråd, seminarier, skyltningen i stadshuset är andra satsningar. Kommunens ska också fortsätta kartlägga personalens språkkunskaper. I dagsläget har 170 medarbetare inom äldreomsorgen och förskolan uppgett att de talar finska. Utskottet informerades också om vilka aktiviteter som hittills genomförts sedan Luleå kommun i februari 2013 blev en del av det finska förvaltningsområdet.

Vuxenutbildning

Arbetsmarknadsförvaltningen informerade om sin kvalitetsredovisning 2013 för vuxenutbildningen. Den visar bland annat att vuxenutbildningen har kunnat möta den höga efterfrågan på uppdragsutbildning och ska genomföra ytterligare utbildningar på uppdrag till Facebook och LIKO. Svenska för invandrare fortsätter att främja arbetet med entreprenöriellt lärande. En europeisk kvalitetsutmärkelse i språkutveckling har tilldelats Sfi för tidningen Regnbågen.

Bland övriga beslut

  • Medborgarförslag om SMS-biljetter på Luleå Lokaltrafiks bussar avslogs.
  • Medborgarförslag om att utreda Svartöbergets framtida utformning bifölls.

Mediakontakt:

Yvonne Stålnacke, 070- 641 55 56