Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samverkan mellan Boden och Luleå inom ekonomi och administration

Luleå kommun och Bodens kommun planerar att samarbeta i ekonomiadministrativa frågor. Ett första steg är att respektive kommunstyrelse tar fram ett politiskt inriktningsbeslut.

Luleå kommunstyrelses arbets- och personalutskott tar ställning till inriktningsbeslutet på sitt sammanträde på måndag.  Därefter ska de båda kommunerna gemensamt utarbeta ett samverkansavtal. Enligt ekonomikontorets förslag ska det i första hand ske inom E-nämnden, en nämnd som har skapats för att möjliggöra samverkan mellan kommunerna i Norrbotten inom olika områden.

-Vi ser en stor nytta i ett nära samarbete mellan kommunerna, säger Lars Åhl, ekonomichef i Luleå kommun. E-nämnden ska exempelvis kunna upphandla ett ekonomisystem som gör att samverkan mellan de både kommunerna blir mer effektiv.

Målet med samarbetet är att kommunerna ska bilda ett gemensamt servicecenter från och med 2017. Centret ska leverera standardiserade ekonomiadministrativa tjänster till de både kommunerna.

-Syftet är att sänka kostnaderna, trygga kompetensförsörjningen och svara mot ökade krav på effektivitet och kvalitet. Ett servicecenter kräver att kommunerna skapar gemensamma processer och rutiner liksom att man delar på personalresurser, förklarar Jan Öström, ekonomichef i Bodens kommun. 

Bodens kommunstyrelses arbetsutskott har redan behandlat ärendet förra veckan, beslutet i kommunstyrelsen tas måndag den 29 september.

Mediakontakt:

Lars Åhl, ekonomichef Luleå kommun, 0920-45 3123

Jan Öström, ekonomichef Boden kommun, 070-570 2263