Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studiebesök i Luleå med anledning av tillgänglighetsarbete

Generaldirektören för Myndigheten för delaktighet, Anne Holm Gulati, kommer till Luleå på tisdagen. Anledningen är Luleå kommuns topprankning för arbetet med tillgänglighet för funktionsnedsatta. 

I våras presenterade Myndigheten för delaktighet resultatet av sin rikstäckande uppföljning av kommunerna. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har följts upp inom sex områden. På tre av dessa låg Luleå i toppskiktet. Luleå kommun arbetar bäst i landet med utbildning och fysisk tillgänglighet och kommer på andra plats på området arbetsmarknad. Ytterligare områden som undersökts är transport, idrott och kultur.

Mätbara mål, förankring i den politiska ledningen och uppföljning är faktorer som gjort Luleå kommuns arbete inom utbildning framgångsrikt, menar Myndigheten för delaktighet. När det gäller den fysiska tillgänglighet har kommunen tagit ett helhetsgrepp och utvecklat en strategi som förväntas minska kostnaderna rejält de kommande åren. Anne Holm Gulati ser Luleå som ett gott exempel. 

Under besöket ska Anne Holm Gulati få större inblick i hur Luleå arbetat med dessa frågor. 

”Vi är stolta och glada över att vårt långsiktiga arbete för att förenkla vardagen för funktionsnedsatta personer ger resultat och väcker uppmärksamhet. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och arbetssätt” säger Yvonne Stålnacke som är värd för besöket. 

Kontaktperson: Ullacarin Palm, tillgänglighetsstrateg i Luleå kommun, telefon 0920-45 41 34, e-post ullacarin.palm@sbk.lulea.se