Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Peter Kieri blir biträdande kommundirektör vid Luleå kommun

Peter Kieri blir biträdande kommundirektör vid Luleå kommun. Han har arbetat sedan 2010 som ekonomi- och IT-chef vid Polarbröd i Älvsbyn.

 Peter Kieri har civilingenjörsexamen, industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet. Han har också genomgått medlingskurs och olika ledarutvecklingsprogram. Han är 47 år och är bosatt i Gammelstad med sin familj.

Peter Kieri började sin karriär vid Saab-Scania i Södertälje och senare vid Scania AB bland annat som inköpsingenjör och affärscontroller. Peter har flera års erfarenhet som chef bland annat inköpschef vid Vattenfall Norrnät AB, chef Business Control Ferruform AB. Åren 2005-2010 arbetade han vid Gestamp HardTech AB i Luleå som offertansvarig och 2007-2010 som  ekonomichef/vVD. Sedan 2010 arbetar han som ekonomi- och IT-chef vid Polarbröd i Älvsbyn.

Peter kommer att arbeta på uppdrag av kommundirektören och ska ingå i ledningsgruppen. Som biträdande kommundirektör kommer han att ansvara för den löpande förvaltningen av bolagskoncernen, men ska också bistå kommundirektören i olika uppdrag (utredningar/projekt/planering etc).

– Peter Kieri har med sin bakgrund och sin breda näringslivserfarenhet goda förutsättningar att förvalta, följa upp och bidra till utveckling av de kommunala bolagens ägardirektiv, mål, strategier men också hantera skattemässiga och juridiska frågor. Han kommer också att bidra i kommunens arbete mot Vision 2050 och övrigt strategiskt arbete, säger kommunchef Anne Karlenius.

Tillträde sker i januari 2015.

Vi hälsar honom välkommen till Luleå kommun!

För mer information, kontakta kommunchef Anne Karlenius, telefon 0920-45 37 11, mobil 070-62 72 695.