Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klartecken för nya bostäder och expansion

Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott har idag berett marken för fortsatt bostadsbyggande i Luleå. Besluten gäller 180 planerade nya bostäder.

Lulebo får markanvisning i kvarteret Vindmätaren på Björkskatan för att kunna bygga ett flerbostadshus med minst 30 hyreslägenheter. Området ligger mellan kommunens äldreboende och Lulebos befintliga hyreshus. Lulebo startar projekteringen omgående för att om möjligt börja bygga våren 2015.

I Måttsund vill en privat aktör bygga ett femtiotal nya hus i strandnära lägen. Plan- och tillväxtutskottet beslutade att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan som ska pröva möjligheten att bygga på Börtnäsheden och Lillviksholmen. Detaljplanen ska möjliggöra bebyggelse med 30 nya bostäder på Lillviksholmen och 20 nya bostäder på Börtnäsheden. Huvudfrågan i detaljplanen är hur husen kan försörjas med vatten och avlopp.

Efter ett tredje beslut i utskottet ska stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag till en ny detaljplan för den delen av fastigheten Bergnäset 1:1 där Lulebo vill bygga ett trygghetsboende med 100 lägenheter. Det gäller delar av ett grönområde mellan Producentvägen och Lulebos lägenheter på Stengatan. I gällande detaljplan är marken avsedd till park eller plantering, förslaget innebär att grönområdet bebyggs och omvandlas till kvartersmark.

 -Vi vill underlätta bostadsbyggandet i Luleå och ger därför idag stadsbyggnadskontoret i uppdrag att jobba vidare med planerna för byggandet i Måttsund, på Björkskatan och Bergnäset. Alla initiativ för bostadsbyggandet är välkomna, oavsett om det är offentlig eller privat. Men speciellt glädjande är att trygghetsboendet på Bergnäset kommer igång, det frigör bostäder, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Stadshotellet kan bygga ut

Plan- och tillväxtutskottet rekommenderar kommunfullmäktige att anta detaljplanen Kalkonen 8 och 9 som ger stadshotellet förutsättningar för en tillbyggnad. Två våningsplan ska byggas för ca 30 hotellrum samt nya lokaler för gym och spa. Eftersom restaurang ”Bryggan” kan behöva rivas för att byggas om tas rivningsskyddet bort. Bryggans glasfasad ska dock bevaras. Mellan Bryggan och gamla biblioteket ska en våning byggas med en terrass högst upp.

Svensk Cater kan expandera

Luleå kommun säljer en del av fastigheten Bergnäset 1:1 på 24 700 kvm till Svensk Cater.  Företaget är en mat- och dryckesgrossist för storkök, restauranger och caféer som vill bygga en ny anläggning inom Kallax företagsstad.

Mediakontakt:

Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56.