Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I dag invigs FöräldraSupporten

FöräldraSupporten erbjuder stöd till föräldrar med barn som utmanar eller trotsar. Föräldrar får stöd och nya verktyg för att bemöta sitt barn.

Dagens invigning är endast för media och speciellt inbjudna gäster.

Mottagningen öppnar för allmänheten måndag den 22 september och är ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun.

Tid: Onsdag 17 september, kl. 13.00
Plats: Köpmangatan 52 D, entréplan

Medverkar gör:
Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande
Ingrid Norberg, barn- och utbildningsnämndens ordförande
Mikael Lekfalk, socialchef
Karina Pettersson-Hedman, skolchef