Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut KS APU

Information från kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 15 september 2014

Förstudie om Fryshuset Luleå   

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott informerades om att arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en förstudie om etableringen av Fryshuset i Luleå. Fryshuset är en mötesplats för alla ungdomar men särskilt för dem som riskerar att hamna i utanförskap. Förstudien som finansierades av Europeiska socialfonden kom fram till att det finns ett stort behov för en ny mötesplats för unga mellan 16–29 år i Luleå. I dagsläget saknas en naturlig arena för dialog med unga som främjar deras delaktighet och inflytande. Förstudien förslår att en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp inom Luleå kommun bildas. Fryshuset finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skärholmen, Kalmar och Husby.

Ingen gratis WiFi i Luleås bussar

Kommunstyrelsen avslog ett medborgarförslag på gratis internetuppkoppling i LLT:s bussar. Luleå lokaltrafik bedömer att det kostar för mycket att införa och bruka WiFi i alla 16 bussar i förhållande till nyttan eftersom resenärerna sitter i snitt ca 15 minuter på bussen. Sedan 2011 har LLT en testbuss som är utrustade med WiFi. Att utrusta LLT:s 60 bussar skulle kosta drygt 340 000 kr. Det finns inget upphandlingskrav på internetuppkoppling på kortare linjer. Kommunstyrelsen hänvisar till kommunens egen satsning på gratis WiFi i Luleå centrum.

Anonyma förslag på förbättringar

Det ska vara möjligt att lämna idéer och förslag på förbättringar till kommunen även anonymt. Arbets- och personalutskottet har beslutat bifalla ett medborgarförslag som vill skapa möjligheten att anonymt lämna förslag på goda idéer om ett framtida Luleå. Förslagen tas emot via formulär på kommunens webbplats lulea.se, via vanlig postgång eller direkt i brevlådan utanför Stadshusets entré. Efter ett år utvärderas den nya kanalen med anonyma förslag. Även i Arvika och Göteborg tar kommunen emot förslag och idéer anonymt via webben från medborgare.

Bland övriga beslut:

  • Northland basket får 50 000 kr. Kommunen vill på det sättet gratulera Northland basket för att de blev svenska mästare.

Vid frågor kontakta Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56.