Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Framtidens dataspel ska byggas i Luleå

Luleå ska bli ett spelkluster med spelutbildningar, forskningscentrum, Game Lab och projektbolag. En strategisk plan har tagits fram på uppdrag av Luleå kommun och den visar att Luleå har unika förutsättningar för att lyckas.

– Vi har valt att satsa på de kreativa näringarna eftersom vi vet att de bidrar till att öka en stads attraktivitet. Spelbranschen växer både nationellt och globalt. En satsning skulle innebära ökat kapital, fler unga som väljer att stanna i Luleå och en ökad internationalisering, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Den strategiska planen bygger på fakta om hur den globala spelmarknaden ser ut, trendspaning och en analys av hur länder och städer som är framgångsrika inom spelbranschen jobbar.

– Luleå har möjlighet att bli en viktig aktör i spelbranschen. Om man tittar på städer som redan lyckats etablera denna typ av näring, till exempel Skövde, har framgångsfaktorn varit samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv. I Luleå är den här typen av samarbete sedan länge etablerad, säger Patric Källman från Vasco Advisers, som tagit fram den strategiska planen.

Den svenska spelbranschen omsatte 3,7 miljarder under 2012, vilket var en ökning med 60 procent jämfört med året innan, enligt Spelutvecklarindex. Mellan 2010 och 2012 växte branschen med 215 procent och även framtidsprognoserna pekar uppåt.

– Utifrån de samtal som jag har fört med ledande spelbolag i Sverige kan jag konstatera att branschen främst är i behov av duktiga programmerare och ingenjörer. Dessa finns redan i Luleå även om de idag inte är verksamma inom spelnäringen, fortsätter Patric Källman.

Tobias Andersson som är uppvuxen och bor i Luleå driver det oberoende spelbolaget Turborilla, som idag har kontor i Umeå med sex anställda. Turborilla är mest känd för Mad Skills Motorcross 2, som sedan spelet släpptes i februari har laddats ner 11 miljoner gånger.

– Turborilla är redo att etablera sig i Luleå så snart som förutsättningarna för vår verksamhet finns, säger Tobias Andersson.

Förra veckan pågick en workshop kring utvecklingen av spelbranschen i Luleå och i den medverkade Luleå kommun, Luleå tekniska universitet, Sunderby folkhögskola, Luleå Näringsliv AB och projektet Creative Nodes. Efteråt enades samtliga om en strategi för etablering av ett spelkluster, och om att Luleå Näringsliv och Creative Nodes kommer att bära huvudansvaret för satsningen.

– Vi ser att etableringen av en spelnäring i Luleå kan gynna samtliga verksamheter i Luleås näringsstrategi – basindustrin, IT/Datacenter och kreativa näringar. En satsning på till exempel gamification skulle dessutom knyta samman den nya spelnäringen med Luleås existerande näringar, säger Matz Engman, vd Luleå Näringsliv.

Kontaktperson
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, 070-497 36 62

Faktaruta
Gamification (spelifiering) innebär att man använder metoder och principer från spelvärlden i andra verksamheter som inte är direkt kopplade till spel. Spelmekaniken används för att skapa ett engagemang hos användaren för en produkt eller tjänst. Gamification har bland annat använts inom skolan för att öka intresset för lärande. Inom bilindustrin har gamification till exempel brukats för att få förare att köra mer miljövänligt.