Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå enda svensk kommun som diskuterar hållbarhet och innovation på konferens i San Francisco

Hållbar stadsutveckling är ett ämne som branschfolk från hela världen diskuterar på konferensen SOCAP14 i San Francisco den 2 till 5 september. SOCAP (Social Capital) samlar sociala investerare, entreprenörer och organisationer för att utbyta erfarenheter hur man ”tänder pulserande samhällen” (Igniting Vibrant Communities).

Luleå är som enda svensk kommun representerade på den internationella konferensen.

-Vi hoppas att Luleå kommun kan ta del av goda exempel i hållbar stadsutveckling och sociala innovationer. Vi vill lära oss av de bästa och försöker göra saker bra utifrån de lärdomar vi får, förklarar kommunalrådet Niklas Nordström.

-Luleå har under de senaste åren lyft fram hållbarhetsaspekterna i stadsutvecklingen och genom vårt nya hållbarhetsprogram ska vi ytterligare stärka vårt arbete. Vi underlättar för Luleåborna att cykla och målet är att Luleå ska bli Sveriges bästa cykelstad. Vi satsar på en förnyad näringspolitik, kollektivtrafiken med biogas och elhybrider. Men minst lika viktigt är de sociala och kulturella frågorna där Luleå ligger redan långt framme.

SOCAP:s mål är att skapa nätverk mellan investerare, institutioner, sociala organisationer och företagare för att kunna öka kapitalflödet till sociala förbättringar. Luleå ska representera sig som en stad som expanderar och där tillväxten ska vara hållbar.   

-Vi ska bygga 5 000 bostäder de kommande tio åren och det kapitalet finns inte på vår ort. Därför måste vi söka kapital och attrahera investerare utifrån. De nya bostäderna ska dessutom så långt som möjligt byggas klimatsmart.

Vid frågor kontakta Niklas Nordström 070 - 497 3662