Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Alla elever i Luleå får egen dator

Nu har de första eleverna kvitterat ut sina skoldatorer. De närmaste veckorna levereras drygt fyra tusen skoldatorer ut till Luleå kommuns elever och lärare i grundskolans årskurs 7 - 9 och gymnasiet.Under hösten kommer eleverna i årskurs 7 – 9 och gymnasieskolan att utrustas med egen dator. Datorsatsningen innebär att alla elever i Luleå kommun, oavsett i vilken skola de går kommer har tillgång till likvärdig teknik. Ambitionen är att fortsätta digitaliseringen av hela grundskolan under 2015.

– Datorsatsningen har dels en rättviseaspekt, skolan i Luleå har tidigare inte kunnat erbjuda alla elever tillgång till likvärdig teknik, dels handlar det om att skolan också måste klara de nya krav som läroplaner, lagstiftning och samhället ställer på dagens undervisning, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman.

Vid själva utlämningstillfällena medverkar personal från förvaltningens IT-enhet och skoldatoransvariga vid respektive skola för att iordningsställa behörigheter och se till att varje elev har en fungerande dator.

– Det har varit ett spännande, men inte helt enkelt projekt, förklarar projektledaren Maria Lundbäck. Ett omfattande planeringsarbete ligger till grund för utrullningen, både vad gäller logistik och säkerhet. Vi har lagt ett detaljerat schema för utrullningen till respektive skolor.

– På de skolor där vi hunnit dela ut datorerna har det fungerat bra trots att det handlar om ett stort antal datorer, tycker Maria Sköld, systemförvaltare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Det är viktigt att föräldrar och elever känner sig väl informerade och vet var de ska vända sig med eventuella frågor och funderingar.

För att möta upp behovet av information finns en introduktions- och utbildningsfilm utlagd på www.lulea.se/skoldator Vid varje skola finns också en skoldatoransvarig som har till uppgift att hjälpa till.

För mer information:

Maria Sköld, systemförvaltare, Barn- och utbildningsförvaltningen, 0920 – 45 62 26 Maria Lundbäck, projektledare för projektet Skoldator 2014, 073 - 398 87 90