Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kreativa näringar ska driva Luleå framåt

Luleå tar ett steg vidare för att utveckla näringslivet. Kommunens utvecklingskontor får i uppdrag att samordna arbetet med att upprätta en plan för hur kreativa och digitala näringar, turism och handel samt industri kan utvecklas.

- Luleå växer och tillväxten är långsiktigt uthållig, men vi nöjer oss inte med det, inleder Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

- Vi strävar efter att vara en ledande nordlig region och det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad. Vi vill särskilt sikta på de kreativa näringarna, eftersom det är de som bidrar till kulturell mångfald vilket är viktigt för en stads attraktivitet, fortsätter Nordström.

Planen ska inte bara ta upp den traditionella basindustrins behov utan också behandla hur turism och handel samt kreativa och digitala näringar kan skapa tillväxt. Ett stort fokus ska ligga på dataspel som ett exempel på kreativ näring. På Luleå tekniska universitet kan man redan idag läsa kurser i datorspeldesign.

- Spelbranschen är ett innovativt område som kan attrahera kapital och ungas kreativa förmåga samt bidrar till den önskade internationaliseringen enligt Vision Luleå 2050, säger Niklas Nordström. 

Vision Luleå 2050 sammanfattar kommunens ambitioner för en hållbar samhällsutveckling. En del är program E – Ledande nordlig region – som beskriver de strategiska områden som kommunen vill satsa på för att förbättra förutsättningarna för företagen och deras tillväxt.

- Våra strategiska områden är entreprenörskap, internationalisering samt teknik och innovationer. För att lyckas med det ska flera externa aktörer involveras genom att ett tillväxtråd bildas, fortsätter Nordström.

- Tillsammans ska vi ta fram planen för kreativa och digitala näringar, turism och handel samt industri som innehåller nya strategier för Luleås näringslivsutveckling, säger Anna Degerman, chef för utvecklingskontoret. Det handlar om att göra en nulägesbeskrivning, komplettera statistiken samt intervjua relevanta aktörer.

Dessutom ska tre olika workshops för utvecklingsområdena genomföras samt en slutkonferens arrangeras. Projektperioden är 2014-10-01 – 2015-05-31. För arbetet med planen anslås 600 000 kronor från EU-potten.

Vid frågor kontakta Niklas Nordström, 070-497 36 62, eller Anna Degerman, 072 234 34 18.