Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

5000 nya bostäder i Luleå de kommande tio åren

Tillväxten i Luleå är stark, och för att få fart på bostadsbyggandet skärper nu politiken målsättningen. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram planer för att bygga 5000 nya bostäder under en tioårsperiod.

– Tillväxten i Luleå är stark och vi bedömer att den är långsiktig. Gruvnäringen går fortsatt bra med kraftiga volymökningar av produktionen inom LKAB. Det ställer krav på övriga näringslivet och även på universitetet. Datacenteretableringarna kommer fortsätta med tanke på de enorma mängder data som ska lagras och det gynnsamma läge vi har inom The Node Pole. Handeln och besöksnäringen fortsätter också att växa, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

– Luleå är en kommun i tillväxt och nu tar vi nästa steg för att möta de behov av bostäder som uppstår.

Kommunalråd Niklas Nordström fortsätter:

– Bostadsbyggandet är för lågt i förhållande till vår tillväxt och vårt populära universitet. Därför skärper vi nu målsättningarna för bostadsbyggandet och skickar en tydlig signal såväl till den egna kommunala förvaltningen som till bygg- och fastighetsbranschen att Luleå vill växa stabilt och långsiktigt. Luleå är en tillväxtort där många fler vill bo.

– Vi ger nu vår egen organisation i uppdrag att ta fram planer för att bygga 5000 bostäder i Luleå under de kommande tio åren från och med 2015. Vi ska kunna ta emot den befolkningstillväxt vi ser framför oss, menar Yvonne Stålnacke.

Uppdraget går till stadsbyggnadskontoret att inleda ett planeringsarbete för att möjliggöra 5000 bostäder i en blandning av småhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Uppdraget blir föremål för politiskt beslut under hösten 2014.

För mer information:
Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56
Niklas Nordström, 070-497 36 62