Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två nya vänorter föreslås

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har idag sagt ja till att Luleå kommun upprättar ett vänortsavtal med staden Xian i Kina.

Bakgrunden är att Luleå sedan ett par år tillbaka har löpande kontakter med Xian när det gäller utbildning och kultur. Ett konkret resultat är Konfuciusinstitutet. Luleå tekniska universitet har även ett samarbetsavtal med ett universitet i Xian.

Staden Santa Lucia de Tirajana på Gran Canaria vill gärna ha Luleå som vänort. Staden tar sedan 1963 via Lions emot en av kandidaterna till Norrbottens Lucia.  Här anser KS/APU att relationerna bör utvecklas mer innan ett vänskapsavtal sluts.

Luleå har i dag fem vänorter som kräver olika resurser. Vänortskommittén ska få i uppdrag att se över nuvarande vänorter.

Samarbete med Austin

Som framgått av ett tidigare pressmeddelande ska Luleå kommun och Austin i USA sluta en avsiktsförklaring. Avsikten är att skapa en kreativ allians mellan städerna för att utveckla innovativt entreprenörskap. 

Bland övriga beslut:

  • Luleå kommun har inte ekonomiska möjligheter att i stort sett själv bära kostnaden för att genomföra LUBU, Luleå barn- och ungdomsfestival, så därför avslås Norrbottensteaterns ansökan.

Vid frågor kontakta Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56.