Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Unikt avtal mellan Luleå och Austin

Luleå kommun och Austin i Texas är på väg att sluta ett unikt samarbetsavtal. Målet är att förstärka Luleås position som en kreativ stad.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott tar på måndag, den 11 augusti, ställning till en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Austin.

Kommunalrådet Niklas Nordström och företrädare för Luleå Näringsliv AB besökte i våras USA och Austin för att diskutera samarbetet. Austin har ett stort kulturellt utbud och de senaste åren har de kreativa näringarna vuxit starkt.

– Luleå vill samarbeta med och lära av de bästa. Austins resa imponerar och inspirerar. Detta samarbete öppnar nu möjligheter för näringslivet, universitetet och kulturlivet i Luleå, säger Niklas Nordström.

Avsiktsförklaringen vill skapa en kreativ allians mellan städerna för att utveckla innovativt entreprenörskap. Det ska göras genom utbyte och samarbete kring kreativa företag, konst, musik och högteknologi.

Vissa områden utpekas särskilt:

• Samarbete kring vetenskap, teknik och matematik för att utveckla nästa generation yrkesarbetare.

• Utbytespraktik mellan kreativa företag.

• Ökad medvetenhet om affärsmöjligheter.

Luleå är den första kommunen i Sverige som sluter ett samarbetsavtal med Austin. Till hösten genomförs en videokonferens där Luleå tekniska universitet och näringslivet deltar tillsammans med representanter från USA:s ambassad i Sverige och svensk-amerikanska handelskammaren. Under 2015 planeras även ett besök från Austin till Luleå.

För mer information
Niklas Nordström, 070-497 36 62