Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny gatukonst i gångtunnlarna

Luleå kommun sanerar just nu staden från klotter. Men ny gatukonst kommer att smycka gångtunnlarna.

Tekniska nämnden har beslutat att sanering av klotter är ett viktigt område att jobba med. Därför rengörs nu gångtunnlar i kommunen och klottret målas över. En del Luleåbor har reagerat över de grå väggarna, men tanken är att de ska ersättas av färgglad gatukonst.

– Vi vill inte heller att Luleå ska upplevas som en grå stad, så därför kommer vi bland annat att upplåta ett antal tunnlar för ny gatukonst, berättar Lenita Ericson, ordförande i tekniska nämnden.

Bengt Jonsson, chef på tekniska förvaltningen, betonar att kommunen är välvilligt inställd till gatukonst.

– Saneringen som nu pågår kommer att möjliggöra för ny gatukonst. Sedan är det alltid en avvägning vad som är klotter och vad som är gatukonst. Många blev upprörda när vi tog bort målningen i tunneln mellan Varvet och centrum, men den var från 90-talet och delvis förstörd. Dessutom hade man använt en färg som fick betongen att vittra sönder. Vi är väldigt mån om den gatukonst och utsmyckning som finns, men vi på tekniska förvaltningen måste bli betydligt bättre på att underhålla den.  

– Det som känns tråkigt är att det har kommit personangrepp på våra medarbetare i sociala medier. Vi jobbar för att vår stad ska bli så fin som möjligt, genom att rengöra den från klotter och smycka den med blommor, planteringar och gatukonst.

Mer information
Lenita Ericson, 072-725 10 24
Bengt Jonsson, 072-732 26 95