Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun kritiserar nedläggningsbeslut

Igår presenterades Postnord Termo sitt beslut att lägga ner verksamheten i Luleå.
– Ett mycket överraskande och tråkigt besked, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

– Med tanke på Luleås tillväxt och det positiva näringslivsklimat som råder i kommunen, så är det mycket överraskande och tråkigt att få det här beskedet, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

– Tyvärr har vi inte fått någon förhandsinformation, vilket är brukligt vid nedskärningar av den här storleken. Därför har vi inte heller haft någon möjlighet att påverka beslutet.

Kommunalrådet Niklas Nordström är också bekymrad över att arbetstillfällen försvinner från Luleå:
– Den centralisering som sker mot Umeå och Stockholm är en oroande utveckling. Att staten drar ner på verksamheter gagnar inte tillväxten i länet.

Kontaktpersoner
Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56
Niklas Nordström, 070-497 36 62