Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressträff Satsningar i Råneå

Nu spikar Luleå kommun hur Råneå ska utvecklas. Luleås program Vision 2050 innehåller målen hur Luleå och landsbygden ska utvecklas i framtiden. Ett mål är att upprätta lokala utvecklingsplaner och nu börjar arbetet med Råneås utvecklingsplan.

"Råneå är en viktig del i Luleås tillväxt och nu ska kommunen ta ett samlat grepp om utvecklingen i Råneå, säger Niklas Nordström, kommunalråd. ”Vi kommer att bjuda in nyckelpersoner i Råneå med omnejd att delta i arbetet att ta fram utvecklingsplanen", fortsätter Nordström. På måndag har kommunalrådet bjudit in nämndordföranden till Råneå för att prata om de prioriterade satsningarna i Luleå kommuns största samlande by.

I utvecklingsplanen ska t ex ingå områden till bostadsbebyggelse i Råneå och fritidsbebyggelse i strandnära lägen längs Råne älven, de så kallade LIS-platserna.

Media är välkommen till en pressträff.

Tid:               måndag 7 juli, kl 11

Plats:            parken i Råneå, vid regn Medborgarhus Råneå, lokal Sulan

Efter pressträffen kommer politikerna att träffa företrädare för näringslivet och föreningslivet över en lunch. 

Medverkande:

Niklas Nordström, (S), kommunalråd

Kaj Hedstig, (S), ordförande byggnadsnämnden

Lenita Ericsson, (S), ordförande tekniska nämnden

Margareta Bladfors Eriksson, (S), ordförande socialnämnden

Ingrid Norberg, (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Inger B. Larsson, (S), ordförande fritidsnämnden

Birgitta Johansson-Norberg, enhetschef Medborgarkontor