Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå och Norrbotten gästar Almedalen

Almedalsveckan har precis börjat och inför en fullsatt lokal anordnade Luleå kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Luleå Hamn under måndagen ett seminarium om hur infrastrukturinvesteringar i Norrbotten ger jobb och exportintäkter till Sverige och stärker Europa. 

– Det som har genomsyrat hela seminariet är den positiva andan som finns i Norrbotten och hur mycket man tror på framtiden, sa handelsminister Ewa Björling efter seminariet. 

Norrbotten är en av Sveriges främsta tillväxtregioner och länet har efter Stockholm landets högsta bruttoregionalprodukt, BRP. Det beror till stor del på basindustrierna, men även på tjänstesektorn som utvecklats tillsammans med industrierna och besöksnäringen. 

– Det kommer att investeras 200 miljarder i Norrbotten de kommande åren. Gruvnäringen har möjlighet att trefaldiga sin produktion men för att det ska realiseras krävs investeringar i infrastruktur, sa Niklas Nordström i sin presentation. 

Intresset för seminariet var stort och drygt 70 personer hade hittat till Maritimt Forum i Visby där evenemanget ägde rum. Bland föreläsarna fanns bland annat handelsministern Ewa Björling som prioriterade seminariet i sitt fullspäckade schema.

– Efter finanskrisen 2009 har Norrbotten ökat sin export med 25 procent, arbetslösheten är låg och det är det län i Sverige där det just nu startas flest företag. Regionen är viktig för Sverige, sa Ewa Björling. 

Luleå Hamn och möjligheterna med sjöfart var en sak som diskuterades. 

– Det är mycket i Norrbotten som håller världsklass, till exempel SSAB och LKAB. Det gör däremot inte våra farleder och vår infrastruktur. De största fartygen som kommer till oss kan vi idag enbart lasta till 2/3 kapacitet . Malm som inte kommer till en hamn är bara sten i backen. Det är en av våra största utmaningar, sa Roger Danell, vd Luleå hamn. 

Helmut Adelsberger tidigare nationell expert vid EU-kommissionen berättade om EUs strategiska transportnät Ten-T och hur EU prioriterar och ser på Norrbotten som en viktig region. Detta eftersom 90 procent av Europas järnmalm kommer från länet. 

– Nu måste staten ta sitt ansvar och investera i hamn och järnvägar så att vi kan säkra exportintäkten till Sverige även i framtiden, avslutade Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun. 

Vid frågor kontakta Niklas Nordström 070 497 36 62