Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så deltar Luleå i Almedalen

Luleå kommun, Luleå hamn och Länsstyrelsen i  Norrbotten kommer under Almedalsveckan (29/6 - 6/7) att arrangera ett seminarium om hur infrastrukturinvesteringar i Norrbotten ger jobb och exportintäkter till Sverige och stärker Europa.

Luleås kommunalråd Niklas Nordström är på plats i Visby hela veckan och har även möten inbokade med nyckelpersoner inom näringslivet och statsförvaltningen, bland annat med Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

– Norrbotten är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Industrins investeringar är högst i landet, räknat per invånare, och vi har landets näst högsta bruttoregionalprodukt, efter Stockholm. Det beror till stor del på våra starka basindustrier som också är extremt transportberoende. För att dessa branscher ska vara långsiktigt hållbara och kunna växa krävs effektiva transportsystem, säger Niklas Nordström. 

Enligt branschorganisationen SveMin har gruvnäringen potential att trefaldiga sin produktion till 2025. Det skulle innebära 10 000-tals nya jobb i Norrbotten och en fortsatt stark tillväxt. 

Seminariets fokusfrågor är behovet av dubbelspår på Malmbanan och utbyggnad av Luleå hamn för att klara framtidens transportbehov samt upprustning av väg E10.

– Vi hoppas naturligtvis att staten ska stötta infrastrukturinvesteringar i vår del av Sverige där de skapar både nya jobb och mer exportintäkter. Dessutom vill vi att fler i näringslivet ska ta del av de affärsmöjligheter som finns i Norrbotten.

200 miljarder förväntas investeras i Norrbotten de kommande åren inom gruva, industri, samhällsomvandling, rymdindustri, vindkraft och datacenter. Projekteringen inför en utbyggnad av Luleå hamn är också igång.

– Målet är att Luleå hamn år 2020 ska kunna ta emot mer än dubbla kapaciteten och att järnvägen från hamnen länkas ihop med Malmbanan och byggs ut så att den har samma bärighet, berättar Roger Danell, vd Luleå hamn.

Seminariet äger rum den 30 juni på Maritimt Forum i Visby. Medverkar gör bland annat Sven-Erik Österberg landshövding Norrbotten, Roger Danell, vd Luleå hamn, Dr. Helmut Adelsberger, Bryssel, Christina Lugnet, näringsdepartementet, Per-Erik Lindvall, direktör LKAB samt riksdagsledamöterna Roza Gülü Hedin (s), Sven-Erik Bucht (s) och Johan Johansson (m).

Kontakt: Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, 070-341 46 42