Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendium för hållbar utveckling delas ut den 16 juni

Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling tillfaller i år Luleå biodlarförening

På måndag den 16 juni kl 13.15 delas årets Stipendium för hållbar utveckling i Luleå ut i sessionssalen vid fullmäktiges sammanträde. Miljönämnden i Luleå har vid sitt senaste sammanträde utsett årets stipendiat för hållbar utveckling i Luleå kommun.

Årets stipendiat är Luleå biodlarförening

Motivering

"Luleå biodlarförening är en förening som med sina aktiviteter stödjer den hållbara utvecklingen och den biologiska mångfalden.

Föreningens verksamhet fungerar även som en social brygga mellan olika åldrar och kön. Den lokalproducerade honungen gör att kommuninnevånarna kan köpa honung utan att bidra till långa dyra transporter från andra länder.

Med de ökade kunskaperna om pollinerande insekters betydelse både lokalt som globalt är biodlarföreningen en mycket viktig aktör för kommande generationer. Det talar om en global bidöd. I södra Tyskland dog 80 procent av de odlade bina och i Sverige en fjärdedel år 2010. Det globala pollineringsvärdet som bin utför är värderat till ca 1 900 miljarder kronor.

Tack vare biet har vi mat på bordet, inte bara honung.  76 % av allt vi äter inom EU av vår mat kommer till tack vare binas pollineringsarbete. Förutom de grödor vi äter pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Honungen som bina producerar är fulla av antioxidanter och vitaminer. Biodlarföreningen är ett föredöme och visar med sitt arbete på den typ av EKO-systemtjänster som är viktiga för oss alla nu och i framtiden."

Kontaktperson
Miljönämndens ordförande, Göran Öhman, telefon 070-564 56 92

Om Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling
Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling på 15 000 kr vill, stödja och uppmuntra personer, företag, organisationer etc som utfört insatser till gagn för en hållbar utveckling.