Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens organisation görs om

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess kommer kommunens organisation att förändras. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott tog ställning på måndagens sammanträde.

Tre nämnder – miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden – och tre förvaltningar – miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen – avvecklas.

I stället ska en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltningar inrättas. Samtidigt skapas ett samhällsutvecklingskontor på kommunledningsförvaltningen för övergripande frågor. Den nya organisationen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Även ledningsorganisationen förändras. Tjänsten som kommunchef görs om till kommundirektör med ansvar även för bolagskoncernen. Syftet är att stärka samordningen inom Luleå kommunkoncern. En biträdande kommundirektör kommer att anställas för att hantera den löpande förvaltningen i bolagskoncernen.

Två återremisser

Med hänvisning till den nya organisationen för samhällsbyggandet beslöt APU om återremiss för ett ärende om ändrade ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.  

Återremiss blev det även för ett förslag från fritidsnämnden om nya biljettpriser för skärgårdstrafiken.

Bland övriga beslut

  • Ja till ett bidrag på 300 000 kronor till körfestivalen Singing People Together i oktober 2014.
  • Ja till ett bidrag på 40 000 kronor till körprojektet Den oändliga resan.
  • Ja till serveringstillstånd för Savoy hotell och Toscana Bar & Kök.

Vid frågor kontakta Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56.