Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Riktlinjer för partibesök debatteras

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har behandlat ett förslag till riktlinjer för politiska partiers besök i skolan och andra kommunala verksamheter samt uthyrning av Luleå kommuns lokaler.

Riktlinjerna reglerar vad som gäller när politiska partier vill hyra kommunens lokaler eller vill göra arbetsplats- eller studiebesök i skolan eller andra kommunala verksamheter. Efter att flera andra kommuner och landsting har liknande riktlinjer har Luleå kommun bestämt sig att införa ett regelverk som gäller i Luleå kommuns verksamheter. Arbets- och personalutskottet beslutade att förslaget ska diskuteras i partigrupperna innan riktlinjerna tas i kommunstyrelsen.

Luleå blir medlem i cykelnätverk

Luleå kommun ska gå med i det nationella nätverket Svenska Cykelstäder. Medlemmar i det nystartade nätverket är några av Sveriges främsta cykelkommuner, organisationer och forskningsinstitut. Luleå siktar på att bli årets cykelstad senast 2016. Medlemskapet i nätverket ska ge nya kunskaper om hur Luleå kommun kan förbättra vardagscykling ännu mer. Vid en internationell konferens utnämndes Luleå för en tid sedan till en av världens tio bästa vintercykelstäder.

Bland övriga beslut:

  • Serveringstillstånd för fartyget M/Y Queen of Arctic beviljat. Tillståndet gäller från maj till december för fartygscharter samt kajrestaurang i Norra hamn.

Vid frågor kontakta Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56.