Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå i topp när det gäller tillgänglighetsarbete

Luleå kommun har Sveriges bästa resultat när det gäller arbetet med utbildning och fysisk tillgänglighet. Det är resultatet av en enkätundersökning som Myndigheten för delaktighet presenterar idag.

Undersökningen om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har genomförts i alla Sveriges kommuner. Luleå ligger på första plats på områdena utbildning och fysisk tillgänglighet. 

När det gäller tillgängligheten på arbetsmarknaden kommer Luleå på andra plats efter Kristianstads kommun. Övriga områden där tillgängligheten undersökts är kultur, idrott och transport.

”Jag är stolt och glad över resultaten som undersökningen visar ” säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

”Arbetet med tillgänglighet i Luleå har haft en bra och tydlig struktur. Det viktigaste med resultatet är att det märks för alla Luleås invånare och besökare.”

Kommunens tillgänglighetsstrateg Ullacarin Palm:

”Resultaten från enkäterna visar på att Luleå kommun har rätt kompassrikting och att vi är en bit på väg till ett tillgängligt Luleå.  Enkätens frågor kommer att vara ett verktyg och vägledare för hur vi i framtiden kan mäta och utveckla staden när det gäller tillgänglighet. ”

”Vi har under en lång tid arbetat på flera områden för att göra Luleå till en tillgängligare stad för personer med funktionsnedsättning. Det ger resultat! Kommunen har lagt en bra grund för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete med tydliga politiska beslut, en strategi har tagits fram för att få fler engagerade i tillgänglighetsarbetet och vi utbildar oss kontinuerligt. Vi har också tydliga rutiner för hur fysisk tillgänglighet ska hanteras i olika plan- och bygglovsprocesser och har koll på hur tillgängligheten ser ut i kommunens olika fastigheter och på offentliga platser.”

Arbetet med tillgänglighet i Luleå kommun utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakta gärna följande personer för mer information:

Stadsbyggnadskontoret

Ullacarin Palm 0920-45 41 34
Malin Lagervall 0920-45 35 39

Barn och utbildningsförvaltningen: 

Carina Lundström 0920-45 33 79
Magnus Åkerlund 0920- 45 41 38

Arbetsmarknadsförvaltningen: 

Ina Wahlberg 0920-45 48 91
Kajsa Pösö 0920- 45 31 21

Läs mer hos Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats.