Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lönetillägg till socialsekreterare

Personalomsättningen inom barn- och ungdomsvården har på senare tid ökat och landets socialförvaltningar har svårt att behålla personal, enligt en kartläggning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort.

Kartläggningen visar på ett antal viktiga faktorer om man vill behålla sin personal. Nu satsar barn- och ungdomssektionen vid socialförvaltningen i Luleå under en treårsperiod på sektionens socialsekreterare genom ett lönetillägg i syfte att minska personalrörligheten.

– De får 1 500 kronor mer i månaden utöver den vanliga lönerevisionen men det är också under förutsättning att de arbetar kvar med myndighetsutövningen inom sektionen, säger Håkan Dahlqvist, chef för strategiskt stöd vid socialförvaltningen.

Mer information
Håkan Dahlqvist, chef strategiskt stöd, 0920-45 43 67.