Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu får Luleåborna koll på sin kommunskatt

Luleå kommun har lanserat en ny webbtjänst som ger invånarna bättre insyn i hur kommunen använder skattepengarna och vilka verksamheter som varje skattebetalare är med och finaniserar. 

Vart går mina skattepengar? Det nya verktyget som ska svara på den frågan heter Skattekollen och finns på kommunens webbplats lulea.se.

Genom att skriva in sin månadslön så kan man se hur mycket man betalar till exempelvis förskolan, äldreomsorgen, kollektivtrafiken och biblioteken. Fördelningen presenteras på en personlig nivå utifrån sin lön, och inte i termer av procentsatser eller miljoner kronor som kommunens ekonomi annars brukar redovisas.

- Det är viktigt att invånarna enkelt får insyn i hur kommunen använder skattepengarna och vilka verksamheter som vi alla är med och betalar för, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Skattekollen är starten på en rad demokratisatsningar som kommer att genomföras i Luleå kommun. Andra exempel är fler medborgardialoger och förbättrade möjligheter att via webben både lämna och ta del av synpunkter på kommunens service.

Luleå kommun planerar också utveckla en jämförelsetjänst på webben som innebär att man som medborgare ska kunna se hur olika verksamheter lyckas med sitt uppdrag. Ytterst handlar det om att förbättra kommunens service till medborgarna.

- För att kommunen ska fortsätta att utvecklas positivt är det viktigt att vi gör det tillsammans med invånarna och att de har ett stort förtroende för kommunens verksamhet. Därför vill vi underlätta för insyn och dialog kring det uppdrag som vi fått förtroendet att ansvara för, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

www.lulea.se/skattekollenlänk till annan webbplats