Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

KS APU sammanträder 28 april

Dag: Måndag den 28 april 2014 kl 11.30
Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde hålls en presskonferens kl 11.30.

Se föredragningspromemoria