Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressträff: Planerna för Östra länken presenteras

Tisdag 22 april kl. 13 vid Golfängen.

För att Luleå ska kunna fortsätta växa på ytan så måste staden även växa under marken. Luleå kommuns plan- och tillväxtutskott ger idag sitt klartecken gällande detaljplaner för det nya va-nätet Östra länken. Nu går arbetet vidare.

Va-nätet är i vissa delar av kommunen 100 år gammalt. För att skapa kapacitet för 10 000 nya Luleåbor måste va-nätet moderniseras. Projektet beräknas i nuläget kosta ca 300 miljoner kronor.

De nya va-ledningarna kommer att anläggas utmed Skurholmsfjärdens östra sida från Lulsundet längs Bensbyvägen till Västra Skurholmen. Där de nya ledningarna dras fram följer även många estetiska och funktionella förbättringar, bland annat i form av nya parkområden och trafiklösningar. Ett exempel är Golfängen, där det planeras för ny gräsplan, utegym, lekplats och en liten strand.

Välkommen till en pressträff där vi berättar mer om detaljplanerna, vad som händer framöver, hur tidplanen ser ut och vad Luleåborna kan förvänta sig – både under arbetets gång och när allt är klart.

Tid: tisdag 22 april, kl 13
Plats:
Golfängen vid Lulsundskorsningen (Rönngatan)
Parkering utanför Golfängens minigolfbana.

Medverkar gör:
Niklas Nordström, kommunalråd
Malin Lagervall, stadsbyggnadschef
Bengt Jonsson, chef tekniska förvaltningen
Lenita Ericson, ordförande tekniska nämnden