Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbeta på bred front och tillsammans med fler är recept på lyckat arbete med tillgänglighet

En funktionsnedsättning ska inte behöva bli ett hinder i livet. För att samla kunskapen kring det landsomfattande och aktuella arbetet kring tillgänglighet anordnar Luleå kommun tillsammans med SKL och Handisam Nationell tillgänglighetskonferens i Luleå 3-4 april.

Ullacarin Palm är tillgänglighetsstrateg i Luleå kommun och konferensens arrangör.

– Intresset för konferensen har varit stort. Det kan säkert bero på att vi bjuder på ett smörgåsbord av mångas kunskaper och erfarenheter kring funktionsnedsättningar. Vi i kommunerna vill ha ett samhälle där människor inte utestängs på grund av funktionsvariationer och därför måste hinder undanröjas så att fler kan delta på lika villkor. 

– Vi är stola över att ha ett program som visar på både det vi behöver förbättra och på goda exempel som ska inspirera oss och andra kommuner runt om i Sverige till ett lyckat tillgänglighets- och delaktighetsarbete, säger Ullacarin Palm.

Konferensen äger rum i Kulturens hus 3-4 april med föreläsare och deltagare från hela Sverige. Tillgänglighetskonferensen äger rum i Norrbotten för första gången 2014 med Luleå som värdstad.

Journalister som vill besöka konferensen kan kontakta: Malin Svedjeholm, kommunikatör, Luleå kommun, telefon 0722 10 62 99, e-post malin.svedjeholm@sbk.lulea.se

Kontaktperson: Ullacarin Palm, tillgänglighetsstrateg i Luleå kommun, 0920-45 41 34, e-post ullacarin.palm@sbk.lulea.se 

Läs konferensens program.