Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun tar stafettpinnen för årets badkonferens i Norrland

Luleå kommun håller i årets badkonferens för Norrland. Konferensen riktar sig till kommuner och aktörer i Norrland där badverksamhet ingår i deras arbetsområde. Några frågor som kommer att diskuteras är bland annat allas rätt att lära sig simma samt miljöeffektivisering av badhusen.

När:Torsdag och fredag, 20-21 mars,

Var:Luleå Energi Arena.

Under årets konferens kommer det diskuteras hur vi ska ge barn med funktionsnedsättning en möjlighet till att lära sig simma. Alla har exempelvis inte möjligheten att simma bröstsim men alla har rätt till att lära sig simma efter deras egen förutsättning. Hur ger vi alla barn möjligheten att uppleva glädjen av att vara i vattnet och lära sig simma, oavsett funktionsnedsättning?

Under konferensen lyfts även frågan hur det är möjligt att förbättra baden sett till miljöeffektivisering av anläggningarna. En blandning av teoretisk bakgrund och handfasta tips på åtgärder som de flesta anläggningar kan göra utan någon större ekonomisk insats. Kan ny teknik hjälpa oss i strävan att minska miljöbelastning och driftkostnad?

Se bifogad fil för hela programmet.


Vid frågor var god kontakta:

Hans Petterson
Hans.Petterson@fritid.lulea.se 070 – 541 04 71

Görel Eklund
070-271 63 80