Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Biogasutveckling i Luleå

Luleå kommun vill öka miljönyttan genom att i så stor utsträckning som möjligt ersätta fossila bränslen med biogas i sina kommunala fordon. Därför är man nu i full färd med att bygga en biogasanläggning. Det är den första anläggningen i Sverige med membranteknik som gasreningsmetod.

Biogasen i Luleå kommer från avloppsreningsverket i Uddebo där man rötar slam. Tidigare har gasen använts till uppvärmning av Uddebo reningsverk och till elproduktion. Nu skapas möjligheten att ta tillvara biogasen som fordonsgas.

Den teknik som ska användas är alldeles ny i Sverige. Gasen kommer att renas i en gasreningsanläggning som använder ett membran, i stället för den traditionella tekniken med vattenscrubber.

I nuläget beräknas allt vara klart för tankning från och med maj/juni 2015.
Tankstället ska placeras centralt på det kommunägda bolaget Luleå lokaltrafiks tomt längs Midgårdsvägen och de räknar med att kunna producera 850 000 Nm3 fordonsgas per år, vilket räcker till ungefär 12 bussar och 200 kommunala tjänstebilar.

– Nu ser vi framåt och hoppas på att på sikt kunna vidareutveckla biogasen i ett regionalt samarbete, säger Lenita Ericson, tekniska nämndens ordförande.

Kontaktpersoner

Lenita Ericson, tekniska nämndens ordförande, tf. 072-725 10 24

Vid frågor om byggprojektet: Hans Moberg, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen, tfn. 070-582 41 41

Vid frågor om Luleås biogasutveckling: Stefan Marklund, FoU Stadsbyggnadsförvaltningen, tfn. 070-586 22 32

Fördjupad information om byggprojektet: biogas Luleå

PPT med kortfattad beskrivning

illustration biogasprocessen i Luleå